BIOSTIMULATORI

U ponudi imamo prirodni visokoefikasni biostimulator  sa kojim su Ruski naučnici napravili prekretnicu u Ruskoj poljoprivredi, te povećali produktivnost i smanjili stopu smrzavanja prvenstveno ozimih pšenica za više od 50% kao i drugih ratarskih, povtlarskih i voćnih kultura. Primjenjiv je na sve biljne vrste, 100% je organski proizvod, dobija se liofilizacijom iz Sibirskog Ariša i Sibirske crne Breze.