Glifomark 0,5l

Herbicid, Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Glifomark 0,5l
Glifomark 0,5l
KM 17.55 sa PDV *Cijene uključuju PDV
0 zvjezdice u 0 recenzijama Napiši recenziju
Klasa: Sistemični neselektivni herbicid
Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l
Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Karenca: OVP
GLIFOMARK

Klasa: Sistemični neselektivni herbicid
Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l
Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Karenca: OVP

Primjena:

DJELOVANJE:
neselektivni herbicid, usvaja se lisnom masom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

SPEKTAR DJELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE

– 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

– 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisiifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, Galium aparine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

– 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: Panicum spp., Festucaspp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens, tretiranjem pred cvetanje i u fazicvetanja.

– 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do faze metličenja.

– 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp. (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja).

– 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

PREPORUKE I NAPOMENE:
na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mliječne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana poslije primjene. Tretirana površina strništa se ne smije obrađivati najmanje 14 dana poslije primjene. Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana poslije, a ponovna sjetva trava 14 dana nakon primjene. Slama, odnosno suha korovska masa, sa tretiranih površina se ne smije koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 sedmice poslije primjene. Ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana poslije primjene. Spriječiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene dijelove višegodišnjih zasada.

Recenzije

Na vašem trenutnom jeziku nema recenzija
Napiši recenziju