Siran 40 SC 500ml

Herbicid, Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Siran 40 SC 500ml
Siran 40 SC 500ml
KM 24.57 sa PDV *Cijene uključuju PDV
0 zvjezdice u 0 recenzijama Napiši recenziju
Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
Karenca: OVP
SIRAN 40 SC

Klasa: Selektivni translokacioni herbicid
Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l
Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
Karenca: OVP
Plodored: Bez ograničenja

Primjena:

DJELOVANJE:
usvaja se lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina (izoleucin, leucin i valin).

SPEKTAR DJELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
divlji sirak (Sorghum halepense), muharike (Setaria spp.), divlji ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloa crus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula),pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),mišjakinja obična (Stellaria media).

PREPORUKE I NAPOMENE
u cilju proširenja i poboljšanja djelovanja na uskolisne korove može se kombinovati sa herbicidom Rimex (rimsulfuron) ili na širokolisne korove sa herbicidima Agrodimark ili Banvel 480 S, preparatima na bazi Mezotriona (Mezatron 100 OD, Mezatron), 2,4-D (Velox), Bentazon (Bentamark 480 SL), itd. Preparat Siran 40 SC se može primeniti jednokratno u punoj dozi ili dvokratno tzv. split-aplikacija.

Recenzije

Na vašem trenutnom jeziku nema recenzija
Napiši recenziju