Grom 50ml

Insekticid, Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l

Grom 50ml
Grom 50ml
Grom 50ml
KM 11.35 sa PDV *Cijene uključuju PDV
0 zvjezdice u 0 recenzijama Napiši recenziju
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Karenca: 7 dana - krastavac, paradajz i krompir; 14 dana - jabuka, breskva, šljiva, ostalo povrće (sem lisnatog), šećerna repa; 21 dan - lisnato povrće, vinova loza, agrumi, duvan; 35 dana - strna žita; 42 dana - uljana repica
MBT: 1 – 2 puta u zavisnosti od štetne vrste i usjeva/zasada
Klasa: Insekticid
Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l
Formulacija: EC – koncentrat za emulziju
Karenca: 7 dana - krastavac, paradajz i krompir; 14 dana - jabuka, breskva, šljiva, ostalo povrće (sem lisnatog), šećerna repa; 21 dan - lisnato povrće, vinova loza, agrumi, duvan; 35 dana - strna žita; 42 dana - uljana repica
MBT: 1 – 2 puta u zavisnosti od štetne vrste i usjeva/zasada

Primjena:

DJELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi piretroida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata

SPEKTAR DJELOVANJA:

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agriotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvači (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Athalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agriotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopus) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae), lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.

PREPORUKE I NAPOMENE

ispoljava i repelentna svojstva. Suzbija i insekte značajne u javnom zdravstvu.

Ne mješa se sa alkalnim preparatima i Bordovskom čorbom. Zbog razvoja ukrštene rezistentnosti alternativno ne primjenjivati sa preparatima na bazi piretroida. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno.

Recenzije

Na vašem trenutnom jeziku nema recenzija
Napiši recenziju