Rotor Super 25ml

Insekticid, Aktivna materija: Deltametrin 25 g/l

Rotor Super 25ml
KM 4.56 sa PDV *Cijene uključuju PDV
0 zvjezdice u 0 recenzijama Napiši recenziju
Kontaktno želučani insekticid.
Aktivna tvar: Deltametrin        25 g/l
Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju
Namjena sredstva: insekticid
Područje primjene: povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, poljoprivreda, voćarstvo, krmno bilje, vinogradarstvo
ROTOR ® SUPER

  • Kontaktno želučani insekticid.
  • Aktivna tvar: Deltametrin        25 g/l
  • Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju
  • Namjena sredstva: insekticid
  • Područje primjene: povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, industrijsko bilje, poljoprivreda, voćarstvo, krmno bilje, vinogradarstvo
  • Način djelovanja: želučano, kontaktno
  • Upotreba sredstva:raspršivanje, prskanje
  • Oblik formulacije: koncentrat za emulziju (EC).

KARENCA:
30 dana za ciklu, naranču, mandarinu, limun, grejp, gorku naranču, badem, ljesku, orah, kesten, pamuk, kukuruz, pšenicu, ječam, zob i raž
7 dana za vinovu lozu, maslinu, krumpir, luk, poriluk, češnjak, kupus, cvjetaču, brokulu, grah, bob, leću, slanutak, grašak, duhan, jabuku, krušku, dunju, mušmulu, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu, trešnju, višnju, peršin za list i celer listaš
3 dana za rajčicu, papriku, patlidžan, jagodu, krastavac, krastavac za preradu (kornišon), tikvicu, dinju, lubenicu na otvorenom i u zaštićenom prostoru, te zelenu salatu na otvorenom, rikolu, i artičoku

ROTOR SUPER namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:

VOĆARSTVU
naranči, limunu, mandarini, grejpu i gorkoj naranči
— zelene breskvine uši u količini 300-500 ml/ha (30-50 ml/100 l vode) uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
— maslinovog mediča i mediteranske voćne muhe u količini 500 ml/ha (50 ml/100 l vode) uz utrošak vode 1000 l/ha.
Dopuštena je maksimalno jedna primjena godišnje.


bademu, orahu, lijeski i kestenu
— lisne uši u količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1400 l/ha kod pojave štetnika.
— jabučnog savijača i kestenovog savijača u količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene godišnje u razmaku od 14 dana.

jabuci, kruški, dunji i mušmuli
— jabučnog savijača, jabučne buhe, jabučne zelene i pepeljaste uši u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— savijača kožice ploda i ružinog savijača u količini 350-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 -1400 l/ha kod pojave štetnika.
— obične kruškine buhe u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene godišnje.

breskvi, nektarini, marelici, šljivi, trešnji i višnji
— savijača kožice ploda, ružinog savijača i breskvinog moljaca u količini 350 -490 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— mediteranske voćne muhe u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— trešnjine muhe u količini 400-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— zelene breskvine uši, crne trešnjine uši, šljivine zelene uši i šljivinog savijača u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštena je maksimalno jedna primjena godišnje.

vinovoj lozi (stolne i vinske sorte)
— pepeljastog grožđanog moljaca i žutog grožđanog moljaca u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
— cvrčaka u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14 dana.

jagodi
— lisnih uši u količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 20-80).
Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje.

maslini
— maslinine muhe, maslininog moljca i maslininog mediča u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— lisne buhe u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000-1400 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštena maksimalno jedna primjena godišnje.

POVRTLARSTVU
luku, poriluku i češnjaku
— duhanovog resičara i sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-500 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14 dana.

rajčici, paprici i patlidžanu na otvorenom
— žute kukuruzne sovice, sovice, krumpirove zlatice te lisnih uši kod pojave štetnika u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000/ha.
— zelene stjenice/stjenica Nezara viridula u količini 180-300 ml/ha uz utrošak vode 600 -1000 l/ha kod pojave štetnika.
— sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

paprici u zaštićenom prostoru
— žute kukuruzne sovice, sovice i lisne uši, (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui i Hiperomyzus lactucae) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— zelene stjenice u količini 180-420 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 l/ha kod pojave štetnika.
— stakleničkog štitastog moljaca u količini 420-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

rajčici i patlidžanu u zaštićenom prostoru
— žute kukuruzne sovice, sovice, krumpirove zlatice, lisne uši (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui i Hyperomyzus lactucae) u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha kod pojave štetnika.
— zelene stjenice u količini 180-420 ml/ha uz utrošak vode 600-1400 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

krastavca lubenice dinje
krastavcima, krastavcima za preradu (kornišon), tikvicama, dinjama i lubenicama na otvorenom i u zaštićenom prostoru
— žute kukuruzne sovice, sovice te lisne uši u količini 300-500 uz utrošak vode 600-1000 l/ha na otvorenom, odnosno 600-1400 l u zaštićenom prostoru kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

krastavca lubenice dinje
krastavcima, krastavcima za preradu (kornišon), tikvicama, dinjama i lubenicama na otvorenom
— sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 -1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene u razmaku od 7 dana.

kupusu (osim kineskog kupusa), cvjetači i brokuli
— gusjenice kupusnog bijelca/kupusari, sovice, lisne uši, sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 l/ha kod pojave štetnika.
— kupusnog moljca u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 500 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

zelenoj salati na otvorenom
— žute kukuruzne sovice, karadrina, lisne sovice, salatine lisne uši te lisne uši u količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500 -1000 l/ha kod pojave štetnika.
— sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

peršinu za list i celeru listašu te rikoli
— lisne uši, karadrina, lisne sovice u količini 350 ml/ha uz utrošak vode 700 l/ha kod pojave štetnika.
— sovice pozemljuše u količini 300-350 ml/ha uz utrošak vode 700 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

grahu, bobu, leći i slanutku
— žute kukuruzne sovice, zelene breskvine uši, lisne uši, te sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

grašku
— zelene graškove lisne uši/graškove zelene uši i pipe mahunarke u količini 250 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
— crne repine uši, crnog graškovog savijača, tripsa i sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

artičoki
— repinog štitastog kornjaša u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
— zelene breskvine uši, sovice, lisnih uši u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 1000 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 7 dana.

krumpiru
— krumpirove zlatice u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha kod pojave štetnika samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirive zlatice.
— sovice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

pamuku
— pamukovog moljaca i žute kukuruzne sovice u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).
— sovice, pamukove lisne uši i sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 69-79).
— duhanovog štitastog moljca i cvrčaka u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 300-500 ml/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-79).
Dopuštene su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

duhanu
— duhanovog resičara i sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500-100 l/ha kod pojave štetnika.
Dopuštene su maksimalno tri primjene u razmaku od 7 dana.

cikli
— crne repine uši, zelene breskvine uši, repine muhe, sovice i sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 500 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).
— repinog štitastog kornjaša u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 500 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-49).
Dopuštena je maksimalno jedna primjena godišnje.

RATARSTVU
kukuruzu
— kukuruznog moljca i kukuruzne sovice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 67-75).
— žute kukuruzne sovice i sovice u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 30-75).
— sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600l/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-49).
— sremzine lisne uši i zobene lisne uši u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 15-75).
Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 14-21 dan.

— kukuruzne zlatice u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 600 l/ha.
Dopuštene su maksimalno tri primjene godišnje u razmaku od 7-14 dana.

ozimoj psenici
pšenici, ječmu, zobi i raži
— sremzine lisne uši i zobene lisne uši u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 65-77).
— sovice pozemljuše u količini 300-500 ml/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha kod pojave štetnika (BBCH 31-59).
Dopuštena je maksimalno jedna primjena godišnje.

UKRASNOM BILJU
ukrasno bilje
ukrasnom bilju na otvorenom i u zaštićenom prostoru
— lisne uši i duhanov resičar u količini 250-500 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.
— savijači kožice ploda u količini 175-350 ml/ha uz utrošak vode 500-1000 l/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.
— staklenički štitasti moljac u količini 500 ml/ha uz utrošak vode 700 l/ha kod pojave štetnika i razvoja listova.
Dopuštene su maksimalno tri primjene u razmaku od 7 dana.

Napomena
Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima („atomizerima“).
Ako se sredstvo ROTOR® SUPER primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena.
Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.
Kod nanošenja škropiva treba paziti na dobru i ravnomjernu raspodjelu škropiva.

Recenzije

Na vašem trenutnom jeziku nema recenzija
Napiši recenziju