Signum 8gr

kom Fungicid, aktivna materija: 67 g/l Piraklostrobin, 267 g/l Boskalid

Signum 8gr
KM 6.00 sa PDV *Cijene uključuju PDV
0 zvjezdice u 0 recenzijama Napiši recenziju
AKTIVNA MATERIJA:Boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
GRUPA: Piridin-karboksamidi + metoksikarbamati
FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)
KARENCA:
Trešnja i šljiva – 3 dana
Breskva, kajsija, jagoda, malina i borovnica – 7 dana
Višnja, krompir, paradajz, luk, salata i peršun – 14 dana
Ljeska i orah – 28 dana
SIGNUM
Fungicid sa najširim spektrom primjene na tržištu, suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću.

Prednosti primjene
  • Fungicid s najširim spektrom primjene na tržištu
  • Suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću
  • Bolji kvalitet ploda - lakše čuvanje i transport
  • Poboljšava stanje biljaka i kada nema uslova za razvoj bolesti

AKTIVNA MATERIJA:Boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
GRUPA: Piridin-karboksamidi + metoksikarbamati
FORMULACIJA: Vododisperzibilne granule (WG)
KARENCA:
Trešnja i šljiva – 3 dana
Breskva, kajsija, jagoda, malina i borovnica – 7 dana
Višnja, krompir, paradajz, luk, salata i peršun – 14 dana
Ljeska i orah – 28 dana
KLASIFIKACIJA REZISTENTNOSTI: Boskalid 7 + piraklostrobin 11
PROIZVOĐAČ: BASF

PRIMJENA:
Zasadi/Usevi: breskva, kajsija, višnja, trešnja, jagoda, malina, borovnica, leska, orah, krompir, paradajz, paprika, luk, salata, celer, šargarepa i peršun.

Breskva: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica (Monilinia laxa) i mrke truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini 0,652–0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze pojave cvetnog balona do punog cvetanja (BBCH 59–65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87).

Kajsija: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa) i truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini 0,25–0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze punog cvetanja (najmanje 50% cvetova otvoreno) do fenofaze razvoja ploda: plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 64–75).

Višnja: za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) u količini 0,56–0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, prvo tretiranje na početku cvetanja (10% cvetova otvoreno), drugo tretiranje u fenofazi precvetavanja, cvetovi se smežuravaju, većina cvetova opala (BBCH 61–67).

Trešnja i šljiva: za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilinia fructigena) u količini od 0,75 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, u toku vegetacije, od fenofaze vidljivih kruničnih listića sa pojedinačnim cvetovima bele boje do fenofaze plodova sazrelih za ishranu sa tipičnim ukusom i bojom karaktestičnom za sortu (BBCH 57–89).

Jagoda i malina: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1,5 kg/ha, uz utrošak vode 300–600 l/ha (3–6 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, u toku vegetacije, od fenofaze cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65–87).

Borovnica: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i truleži plodova (Colletotrichum spp.) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 300–600 l/ha (3–6 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze pojave prvih odvojenih cvetnih pupoljaka na produženoj cvasti do prvih otvorenih cvetova (BBCH 57–60).

Leska: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp), sive nekroze (Fusarium lateritium), antraknoze (Colletotrichum spp), crne truleži (Cladosporium spp.) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja do 90% formiranih plodova (BBCH 61–79).

Orah: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp), sive nekroze (Fusarium lateritium), antraknoze (Colletotrichum spp), crne truleži (Cladosporium spp.), crne pegavosti lista i ploda oraha (Gnomonia leptostyla) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 1000–1500 l/ha (10–15 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze početka cvetanja do 90% formiranih plodova (BBCH 61–79).

Krompir: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini od 0,25 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, najkasnije na početku infekcije, drugo tretiranje 2–3 nedelje posle prvog tretiranja.

Paradajz: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) u količini od 0,4 kg/ha i prouzrokovača plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva) u količini od 0,7 kg/ha, uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m2).
Vreme primene: prvo tretiranje na početku infekcije, drugo i treće tretiranje 7–10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja. Obavezno otvoriti i provetriti plastenik ili staklenik, pa onda koristiti Signum®.

Paprika: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: prvo tretiranje na početku infekcije, drugo i treće 7–10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja.

Luk: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor) u količini 0,7–1 kg/ i sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja prvog pravog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

Salata: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Bremia lactucae) u količini od 1,5 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja trećeg lista do fenofaze kada 70% biljaka ima sortne odlike.

Celer: za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lišća (Septoria spp.) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja prvog pravog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

Šargarepa: za suzbijanje crne pegavosti lišća (Alternaria dauci) i pepelnice (Erysiphe heraclei) u količini od 0,75 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze razvoja prvog pravog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

Peršun: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria spp) u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).
Vreme primene: preventivno, pre ostvarenja infekcije, od fenofaze prvog pravog razvijenog lista do fenofaze kada koren i zadebljalo stablo dostigne 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 11–47).

MOGUĆNOST MJEŠANJA
Signum® se ne smije mješati sa preparatima na bazi cipermetrina, hlorpirifosa, fosetil-aluminijuma, dimetoata i dodina.

ŠTA SUZBIJA
Signum® je djelotvoran u suzbijanju: crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani), plesnivosti lista paradajza (Fulvia fulva), sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), plamenjače luka (Peronospora destructor), sive truleži (Botrytis cinerea), plamenjače salate (Bremia lactucae), sive pegavosti lišća (Septoria spp.) i peršuna, crne pegavosti (Alternaria spp.), crne pegavosti lišća (Alternaria dauci) i pepelnice šargarepe (Erysiphe heraclei).

KARAKTERISTIKE
Signum® je dvokomponetni fungicid koji sadrže aktivne materije boskalid i piraklostrobin. Boskalid pripada grupi karboksiamida, a prema mehanizmu djelovanja je inhibitor transporta elektrona u mitohondrijama i to u kompleksu 2 (SDHI). Piraklostrobin pripada grupi metoksikarbamata, a prema mehanizmu djelovanja remeti normalan proces transporta elektrona u kompleksu 3 (citohrom bc1-ubihinon oksidaza na Qo mestu). Djelovanje na proces disanja, ali na različitim mjestima omogućava da Signum® ima jedan od najširih spektara primjene i da suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voćarstvu i povrtarstvu. Visoka selektivnost prema gajenim biljkama pruža mogućnost primjene tokom cijele vegetacije, od ranih faza razvoja biljaka do neposredno pred berbu. Pravovremenom primjenom obezbjeđuje zdrave biljke, bolji kvalitet plodova, a time i lakše i duže čuvanje.

Recenzije

Na vašem trenutnom jeziku nema recenzija
Napiši recenziju