Hunter kontroler I-CORE

kom Upravljačka jedinica - kontroler

Hunter kontroler I-CORE
Pogledaj varijante *Cijene uključuju PDV
Šifra artikla20-219
0 zvjezdice u 0 recenzijama Napiši recenziju
Višestrani modularni dizajn omogućava lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima.

Ovaj članak je dostupan u raznim modelima

Hunter kontroler I-CORE - IC-601-PL, 6 - 30 ZONA

Upravljačka jedinica - kontroler

20-219-1
Na upit
kom

Hunter kontroler I-CORE - IC-600-PL, 6 - 30 ZONA

Upravljačka jedinica - kontroler

20-219-2
NA UPIT
kom


Kontroler I-CORE


Karatkeristike i prednosti

- Višestrani modularni dizajn. Omogućava lako dodavanje novih zalivnih zona i jednostavno upravljanje resursima.
- 4 potpuno nezavisna programa. Svaki sa odvojenim dnevnim ciklusima i 8 startnih vremena zalivanja, pruža potpunu prilagodivost i za kompleksne zalivne površine.
- Izbor nezavisnih termina za zalivanje u svakom programu. Maksimalne opcije za termine zalivanja (moguć izbor dana u sedmici, parnih ili neparnih dana, ili izostavljanje pojedinih dana ili intervala u toku perioda od 31-og dana)
- Trajnamemorija. Programirani podaci se trajno čuvaju u memoriji uređaja i u slučaju prekida napajanja, bez potrebe za baterijom.
- Programabilna upotreba pumpe u zalivnoj zoni. Pumpa se koristi samo kada je to neophodno; prilagodljivo za upotrebu vode za zalivanje iz dva izvora.
- Mogućnost cikličnog i natapajućeg zalivanja u zalivnoj zoni. Omogućava da se odabrani ciklus zalivanja podeli u male ponavljajuće cikluse, radi minimiziranja vremena čekanja da tlo upije dodatu vlagu.
- Spreman za daljinsku komandu. Mogućnost upravljanja daljinskim priključkom SRR, ROAM ili ICR.

Modeli

IC-600-PL
- upravljač za 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 30 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- u plastičnom kućištu

IC-601-PL
- upravljač za 6 zalivnih zona
- internacionalni model
- unutrašnji/spoljašnji
- mogućnost proširenja do 30 zona

IC-600-M
- upravljač za 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 42 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- u metalnom kućištu

IC-600-PP
- upravljačza 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 42 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- plastično postolje

ICM-600
- dodatni modul za kontrolu do 6 zalivnih zona

IC-600-SS
- upravljačza 6 zalivnih zona
- mogućnost proširenja do 42 zona
- unutrašnji/spoljašnji
- postolje od nerđajućeg čelika

ACC-PED
- metalno postolje
- sive boje
- koristi se sa I-Core i ACC metalnim upravljačima

PED
- postolje od nerđajućeg čelika
- koristi se sa I-Core i ACC upravljačima od nerđajućeg čelika

Dimenzije

Plastično kućište, montira se na zid:
- 12,10 cm visina
- 33,70 cm širina
- 22,00 cm dubina

Metalno kućište koje se montira na zid:
- 29,50 cm visina
- 43,0 cm širina
- 15,20 cm dubina

Metalno postolje:
- 94 cm visina
- 39 cm širina
- 12,70 cm dubina

Plastično postolje:
- 97 cm visina
- 54 cm širina
- 40 cm dubina

Radni parametri

Broj zalivnih zona:
od 6 do 42 (48 zona sa DUAL dekoderima)
Tip: Modularni
Kućište: Spoljašnje-plastično ili metalno
Nezavisni programi: 4
Startna vremena za zalivanje: 8 (A, B i C); 16 (D)
Maksimalno trajanje zalivanja po zoni: 12 sati
Stvarno vrijeme kontrole protoka
Memorija Easy Retrieve®
Manualno pokretanje programa i napredovanje kroz programe jednim dodirom
Zaobilaženje senzora za kišu
Programirano zadržavanje zalivanja zbog kiše
Brza provjera
Trajna memorija
Automatska zaštita od strujnog udara
Sezonska podešenja:
-Globalno, podešava korisnik
-Mesečno, podešava program
-Automatski, ažuriranje sa senzorom Solar Sync™
Zadržavanje zalivanja između zona
Mogućnost programiranja senzora
Kalkulator ukupno vrijeme rada
Ciklus i natapanje
Period bez zalivanja
Dani bez zalivanja
Programiranje na više jezika:
engleski, španski, francuski, italijanski, nemački i portugalski


Recenzije

Na vašem trenutnom jeziku nema recenzija
Napiši recenziju