Kontakt


       

NET GREEN d.o.o. Lukavac
Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
Branilaca Bosne bb. (zgrada LUCIANA IV)
75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina

PDV broj: 210246780004
Transakcijski račun: 1995050038437815 Sparkasse d.d. Sarajevo BiH
IBAN: BA391995050038437815
S.W.I.F.T: ABSBBA22

Predstavnik firme:
Damir Zejnilović

Tel/Fax: +387 35 414 444

Vrtni centar u poslovnoj zoni Dženex
Sižje bb, 75 300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 35 553 427


Mob: +387 62 904 685 - direktor
Mob: +387 61 737 777 - info
Mob: +387 62 977 077 - administracija
Mob: +387 61 133 373 - prodaja
Mob: +387 61 133 433 - prodaja

e-mail:
info@kupisadnice.ba
prodaja@kupisadnice.ba
prodajabih2@kupisadnice.ba
administracija@kupisadnice.ba
webshop@kupisadnice.ba

www.kupisadnice.baUpit ili komentar: