Gnojivo za cvijeće
Super Garden za Cvijeće i drveće 1 kg  kom

Super Garden za Cvijeće i drveće 1 kg kom

NPK 14-10-14 + 2 Mgo + 16S + 03B + 0,05 Zn

OD 15.04.2018.
Super Garden za Cvijeće i drveće 2 kg  kom

Super Garden za Cvijeće i drveće 2 kg kom

NPK 14-10-14 + 2 Mgo + 16S + 03B + 0,05 Zn

OD 15.04.2018.
Super Garden za Cvijeće i drveće 2 kg kanta kom

Super Garden za Cvijeće i drveće 2 kg kanta kom

NPK 14-10-14 + 2 Mgo + 16S + 03B + 0,05 Zn

OD 15.04.2018.
Super Garden za Cvijeće i drveće 4 kg kom

Super Garden za Cvijeće i drveće 4 kg kom

NPK 14-10-14 + 2 Mgo + 16S + 03B + 0,05 Zn

OD 15.04.2018.