Hunter MP PRO podešavajuća dizna kom

Hunter MP PRO podešavajuća dizna kom
Raspršivači - prskalice - rotor

Multimlazna Hunter MP PRO podešavajuća rotirajuća dizna postavlja se na tijelo raspršivača.

Šifra artikla: 20-213


Hunter Pro podešavajuće dizne


Riječ je o podesivim diznama. Podešavaju se na bilo koji ugao u rasponu od 0-360 ̊. Dostupne su u sedam različitih modela koji pokrivaju udaljenosti od 1,2 do 5,2 m, koristeći preporučeni pritisak. Modeli se razlikuju po bojama i oznakama:


4A - 1,2m ( 0-360 ̊ )
6A - 1,8m ( 0-360 ̊ )
8A - 2,4m ( 0-360 ̊ )
10A - 3m ( 0-360 ̊ )
12A – 3,7m ( 0-360 ̊ )
15A – 4,6m ( 0-360 ̊ )
17A – 4,6m ( 0-360 ̊ )


Ovaj proizvod isporučujemo u sljedećim varijantama

Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 4A - 1,2m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 4A - 1,2m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 8A - 2,4m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 8A - 2,4m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 6A - 1,8m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 6A - 1,8m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 10A - 3m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 10A - 3m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 12A - 3,7m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 12A - 3,7m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 15A - 4,6m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 15A - 4,6m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 17A - 5,2m (0-360 ̊ )  kom
Hunter MP PRO podešavajuća dizna - 17A - 5,2m (0-360 ̊ ) kom
Array
Na upit
Broj posjetitelja: 0