Sjeme trave UNIVERSAL - profi kom

Sjeme trave UNIVERSAL - profi kom
Univerzalna mješavina sjemena trava za profesionalne travnjake - AGRO

Mješavina je pripremljena od visokokvalitetnih sorti trave koje imaju osobinu brzog rasta i  ozelenjavanja na područjijima oko građevina, uz saobraćajnice, ili uz stambena naselja.

Šifra artikla: 26-406
Pogledaj varijante
Agro mješavine sjemena trava za profesionalne travnjake
Univerzalna mješavina sjemena trava – 25 kg

Za uiverzalne travnjake (Universal)
Mješavina je pripremljena od visokokvalitetnih sorti trave koje imaju osobinu brzog rasta i  ozelenjavanja na područjijima oko građevina, uz saobraćajnice, ili uz stambena naselja. Koristi se takođe za prilagodbu postojećim travnatim površinama u parkovima kao i drugim travnjacima i zelenim površinama.

Za obnavljanje postojećih travnjaka (Regeneration)
Idealno sa popravku oštećenih dijelova profesionalnih travnjaka. Jako brzo se prilagođava postojećim travnatim površinama.

Livadska mješavina (Meadow)
Dobro izbalansirana mješavina sjemena trava, livadskog cvijeća i livadskog bilja. Ova mješavina sjemena se koristi za parkove, vrtove, livade, voćnjake kao i u blizini kuća.

Za puteve i saobraćajnice (Road)
Namjenjeno za travnjake i travnate površine uz puteve i autoputeve. Sadrži brzorastuće sorte trave otporne na sušenje, sa sporim rastom.

Za velike površine (Landscape)
To je mješavina sorti trava pogodnih za velika travnata područja. Prednost im je u tome što se mogu koristiti na nepristupačnim lokalitetima.

Broj posjetitelja: 0