Lipa krupnolisna kom

Lipa krupnolisna kom

Soliterno stablo - sadnica golih žila

NA UPIT
Lipa sitnolisna

Lipa sitnolisna

Soliterno stablo

NA UPIT
Lipa srebrna kom

Lipa srebrna kom

Soliterno stablo - sadnica golih žila

NA UPIT