Vinova loza

VINOVA LOZA - Vitis vinifera

Vinova loza je trajna penjačica iz porodice Vitaceae. Boja stabla može biti crvenosmeđe ili tamnožute, ovisno o sorti. Listovi su dužine 7 - 15 cm, sa dugim drškama, u vegetaciji zeleni, dok u jesen dobijaju crvenkastu boju. Cvjetovi su mali I dvospolni, jakog mirisa i traju samo nekoliko dana. Plod je okruglastog, jajolikog, valjkastog, eliptičnog oblika, a veličina, oblik i boja zavise od sorte.

Vinova loza ima velike zahtjeve za toplotom. Suma potrebnih temperatura zavisi da li je rana, srednja ili kasna sorta. Ona znatno utiče na kvalitet ploda. Najpovoljnija količina padavina za uzgoj vinove loze 600 do 800 mm, a važan je i njihov raspored tokom vegetacije. U intenzivnoj proizvodnji neophodno je obezbijediti sistem za navodnjavanje.

Najbolja tla su hranjivima bogata i propusna s velikim kapacitetom za zrak i vodu te ona lakšeg mehaničkog sastava i visoke mikrobiološke aktivnosti. To su različita skeletoidna, šljunkovita, ilovasto-pjeskovita tla u koja korijen može duboko prodrijeti i osigurati dovoljno vlage. Teška, glinena tla zbog slabijih vodozračnih odnosa uzrokuju zbijanje korijena, manji razvoj korijenovih dlačica, a imaju i nepovoljna toplinska svojstva te akumuliraju vlagu. Uzgaja se u špaliru. Postoji više uzgojnih oblika od kojih odabiremo onaj koji najbolje pogoduje odabranoj sorti i klimatskom području. Rezidba usmjerava energiju biljke u plodove i pruža dotok vazduha i sunčeve svetlosti.

Orezivanje se vrši krajem februara i početkom marta. Nova vinova loza raste sa okca koje se formiralo prošle godine. Najčešće bolesti su plemenjača i pepelnica, koje se suzbija preventivnom upotrebom hemijskih sredstava. Period dozrijevanja, kao i berbe određen je sortom.

Prikaži